Bilgi Kütüphanesi
Network Lisans Yöneticisi Ayarları (SNL Oprions)
Yayınlayan: Görkem Biçen / Yayım Tarihi: 18 11 2016

Bilindiği üzere Solidworks yüzer lisans server üzerine kurulu lisans yönetici programı ile yönetilmektedir. (SNL)

 

SNL üzerinden ayar dosyası yardımı ile lisansların maksimum ödünç alma süresi, boşta kaldığında düşme süresi, Premium un belirli kişilere rezerve edilmesi gibi ayarlar yapabiliyoruz.

 

Öncelikle nedir bu ayar dosyası?

 

 • Ayar dosyası adı ve uzantısı sw_d.opt olan bir dosyadır.
 • Oluşturmak için yeni bir metin belgesi oluşturun. Daha sonra uzantısını opt olarak değiştirin. Daha sonrasında uzantıyı değiştirmeden opt uzantılı dosyayı notepad ile açıp modifiye edebilirsiniz.
 • Oluşturulan bu ayar dosyası lisans yöneticisinin kurulu olduğu sunucuda lisans yöneticisinin kurulum dosyalarının olduğu lokasyona “licenses” klasörüne konulmalıdır.

Not:Ayar dosyası üzerinde yapılan gruplama işlemi Windows kullanıcısı bazında çalışmaktadır.

Varsayılan bu konum şöyledir > C:\Program Files (x86)\SolidNetwork License Manager\Licenses\sw_d.opt

 

Ayar Dosyası sisteme nasıl tanıtılır?

 

 • Ayar dosyası yukarıdaki gibi oluşturulup ilgili lokasyona konulduktan sonra sunucu üzerinde lisans yöneticisi açılır.
 • Modify a girilip yeniden etkinleştir seçeneği seçilir.
 • Karşımıza çıkan aşağıdaki ekranda ayar dosyası kutucuğu seçilir ve az önce ayar dosyasını koyduğumuz lokasyon tanıtılır. Ardından next next next…

 

 • Lisans yöneticinde “View Log” a bastığınızda SNL in ayar dosyasını okuyarak başladığını görmelisiniz.

 

Ayar dosyası ile neler yapılabilir?

 

 • TIMEOUT
  • Bir kullanıcı belirli bir süre solidworks ile işlem yapmaz ise lisansın o kullanıcıdan sunucuya geri döndürülmesini sağlar.
  • Minimum süre 15 dakikadır.
  • Kullanımı “TIMEOUT ‘ürünkodu’ ‘saniye bazında zaman’” şeklindedir. Örnek olarak Premium lisansları için zaman aşımı süresini 20 dakika yapmak ister isek;
   • TIMEOUT swofficepremium 1200 yazmamız gerekmektedir.
  • Tüm SW lisansları için zaman aşımı süresisi 1 saat ayarlamak istersek ayar dosyasına
   • TIMEOUTALL 3600 yazmamız gerekmektedir.
  • Ürün adlarını en altta bulabilirsiniz.
 • BORROW_LOWWATER
  • Sunucudan ödünç alınabilecek maksimum lisans sayısını ayarlar.
  • Kullanımı “BORROW_LOWWATER ‘ürünkodu’ ‘ödünç _alınması_engellenecek_lisans_sayısı’” Örnek olarak 10 lisanstan 7 tanesi hep sabit olsun 3 tanesi borrow edilebilsin der isek;
   • BORROW_LOWWATER SOLIDWORKS 7 yazılmalıdır.
 • GROUP
  • Kullanıcıları daha sonra belirtilecek komutlar için grouplar altında toplamak amacıyla kullanılır. Böylece kullanıcı yerine gruplara ayar yapılabilir.
  • Grup ismi istenilen herhangi bir şey olabilir. Ama kullanıcı ismi büyük/küçük harf duyarlı Windows giriş ismi olmalıdır.
  • Örnek olarak gbicen,scil i PDM isimli gruba tozcelik ve iokyar ı SOLID isimli gruba sokmak ister isek
   • GROUP PDM gbicen scil
   • GROUP SOLID tozcelik iokyar şeklinde yazılmalıdır.
 • RESERVE
  • Belirli lisans tiplerini belirli gruplara rezerve etmek için kullanılır. Böylece PDM grubu hep Premiumları kendi arasında yüzdürsün, SOLID standart lisansı yüzdürsün denebilir.
  • Kullanımı “RESERVE ‘lisans_sayısı’ ‘ürün_kodu’ GROUP ‘grup_adi’”  şeklindedir.
  • Premium ve Professional rezerve etmek, başta çekilecek Standard lisansı rezerve etmemektedir; ayrıca Premium veya Professional rezerve edilmiş grup için Standardlarını da rezerve etmek gerekir.
  • Firmamızda 2 adet Premium lisans var ve bunu PDM grubu dışındakiler alamasın istiyor isek bu lisansı PDM grubuna aşağıdaki gibi rezerve edebiliriz.
   • RESERVE 2 swofficepremium GROUP PDM
  • Grup yerine tek bir kullanıcıya da rezerve etmek mümkündür. Premium u sadece gbicen kullansın der isek; 
   • RESERVE 1 swofficepremium USER gbicen
 • EXCLUDE
  • Belirli bir kişinin belirli bir lisansı kullanmasını engeller.
  • Örnek olarak tozcelik in flow sim. Ve simulation pro lisansını çekmesini engellemek ister isek aşağıdaki metni ayar dosyasına yazmalıyız;
   • EXCLUDE cae_cwadvpro USER tozcelik or EXCLUDE cae_cosmosfloworkspe USER tozcelik
 • INCLUDE
  • Belirli bir kişinin belirli bir lisansı kullanmasına izin verir.
  • Örnek olarak tozcelik in flow sim. Ve simulation pro lisansını çekmesine izn vermek ister isek aşağıdaki metni ayar dosyasına yazmalıyız;
   • INCLUDE cae_cwadvpro USER tozcelik or EXCLUDE cae_cosmosfloworkspe USER tozcelik
 • INCLUDE_BORROW
  • Belirli bir grubun veya kullanıcının belirli bir lisansı ödünç almasına izin verir.
  • Gbicen kullanıcısının solidworks ödünç almasına izin vermek için;
   • INCLUDE_BORROW solidworks USER gbicen
 • EXCLUDE_BORROW
  • Belirli bir grubun veya kullanıcının belirli bir lisansı ödünç almasını engeller.
  • İokyar ın Premium ödünç almasını istemiyor isek;
   • EXCLUDE_BORROW swofficepremium USER iokyar
 • MAX_BORROW_HOURS
  • Bilindiği üzere bir lisansı maksimum ödünç alma süresi 30 gündür. Bu ayar ile onu kısaltabilirsiniz.
  • Lisanslar en fazla 2 hafta ödnüç alınabilir der iseniz;
   • MAX_BORROW_HOURS 336
 • LINGER
  • Bilindiği üzere kullanıcı Solidworks’ ü kapatır ise lisans sunucuya geri döner. Kapattıktan belirli bir süre sonra geri dönsün ister isek bu komutu kullanmalıyız.
  • Premium lisanslar için bu süreyi 10 dk yapmak ister isek;
   • LINGER swofficepremium 600
 • REPORTLOG
 • MAX
  • Belirli bir grubun kullanabileceği maksimum lisans sayısını ayarlamaya yarar.
  • SOLID grubu en fazla 2 premium lisans kullanabilir der isek;
   • MAX 2 swofficepremium GROUP SOLID

 

 

Beni kesmedi bunlar daha fazlasını isterim diyerler için

 

 

Solidworks için ürün kodları aşağıdaki gibidir;

 

Product - SNL Option keyword

SolidWorks 2D Editor/DWGEditor – dwgeditor
SolidWorks Standard – solidworks
SolidWorks Office – swoffice
SolidWorks Professional – swofficepro
SolidWorks Premium – swofficepremium

Workgroup PDM (SolidWorks Add-in) – pdmworks
Workgroup PDM Contributor (SolidWorks Explorer) – pdmworks_sa 
Workgroup PDM Viewer – pdmworks_as

SolidWorks Premium with Simulation Premium – swofficepremium_cwadvpro
SolidWorks Premium with Simulation Professional – swofficepremium_cwpro

SolidWorks Motion – cae_cosmosmotion
SolidWorks Simulation – cae_cwdesigner
SolidWorks Simulation Professional – cae_cwpro
SolidWorks Simulation Premium – cae_cwadvpro

SolidWorks Flow Simulation Standard – cae_cosmosfloworksstd
SolidWorks Flow Simulation – cae_cosmosfloworkspe

SolidWOrks Edrawings Professional – edrw
Scan to 3D – scanto3d
SolidWorks Routing – piping
PhotoWorks/PhotoView 360 – photoworks
FeatureWorks – featureworks 
Toolbox – toolbox
3D Instant Website – 3diws 
SolidWorks Utilities – utilities
Task Scheduler – taskscheduler 
Design Checker – designchecker 
TolAnalyst – tolanalyst
CircuitWorks – circuitworks

(1 vote(s))
Bu makaleyi beğendim
Bu makaleyi beğenmedim

Yorumlar (0)
Help Desk Software by Kayako case